Krumova, M., Paunova, L., & Yotova, S. (2017). Open and Linked Data in Business: Disruptive Marketing Mix 3.0. Journal Of Management And Innovation, 3(1). doi:10.18059/jmi.v3i1.31